Search for:

Prevoz Pokojnika iz Austrije

Prevoz pokojnika/umrlih iz Austrije u Bosnu i Hercegovinu ( BIH ), Srbiju (SRB), Crnu Goru ( CG ), Hrvatsku ( HR )

U Austriji je, kao i u Njemačkoj, zakonska procedura koja reguliše sahranjivanje i transport posmrtnih ostataka zakonski je regulisana. Tako na primjer u Austriji jedino registrovani i licencirani pogrebnik može podnijeti zahtijev za izdavanje međunarodnog pasoša za Prevoz pokojnika iz Austrije posmrtnih ostataka (Leichenpass.) Najbliži članovi porodice mogu prikupiti dio potrebne dokumentacije, ali u dosta slučajeva je za to potreban opunomoćeni i licencirani pogrebnik.

Cijena prevoza pokojnika iz Austrije

Pogrebno preduzeće PALMA u cijenu prevoza pokojnika iz Austrije računa cjelokupne troškove, kao što su dokumentacija, neophodna pogrebna oprema, oblačenje spremanje umrlog, konzularna taksa. Cijena prevoza varira od mjesta do mjesta u Austriji zbog same udaljenosti od konzulata i mjesta smrti. Cijena samoga pevoza varira od 0.40 – 0.60 Evra.

Koliko traje prevoz pokojnika iz inostranstva – Austrije

S obzirom na broj dokumenata koji je potrebno prikupiti, trebate računati da će trebati dan do dva dok administrativni dio ne bude gotov. Procedura je nešto duža u slučajevima kada je pokojnik umro od zarazne bolesti ili kada se radi o ekshumaciji posmrtnih ostataka jer tada bolnica ili mrtvozornik moraju obavijestiti nadležne sanitarne organe Austrije, a i Konzulat BiH prije izdavanja sprovodnice mora dobiti dozvolu za prijem posmrtnih ostataka iz nadležnih institucija BiH.

Kada smrt nastupi u bolnici i doktor ili nadležni organ napiše potvrdu o smrti ( Todesbescheinigung ) sama organizacija prevoza se završava u roku od 24h.

Ukoliko imate smrtni slučaj (ili očekujete) kontaktirajte nas i informišite se o postupku prevoza umrlih kao i cijenama prevoza. U što kraćem roku poslacemo vam ponudu u kojoj je objašnjena cjelokupna procedura prevoza pokojnika kao i cijena prevoza.

Neki od gradova iz kojih smo vršili prevoz

Prevoz pokojnika/umrlih iz Beca ( Vienna )

Prevoz pokojnika/umrlih iz Graca (Graz)

Prevoz pokojnika/umrlih iz Linca ( Linz )

Prevoz pokojnika/umrlih iz Salzburga (Salzburg)

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required